Од денеска Р.Е. Ортопедија и трауматологија во Клиничка Болница -Штип, е побогата за нов ултрамодерен екстензионен стол.