д-р Саби Хаџиев специјалист хирург од Клиничка болница Благоевград Р. Бугарија и д-р Ален Георгијев , директор на ЈЗУ Клиничка болница Штип, Р.С Македонија