Категорија: Слајдер на насловна

Проектот промовира соработка и иновативни практики за здравствена заштита во двата соседни региони, преку употреба на нови технологии, градење на капацитети, настани, размена на искуства и најдобри практики помеѓу медицинските лица од целниот регион.

Read More

Проектот “Интеграција на европските стандарди во здравството и иновативен пристап во насока за развој на прекуграничен кластер за здравство” CB006.1.31.017 е финансиран од Интеррег-ИПА прекугранична програма Бугарија – Македонија. Водечки партнер во проектот е Регионална колегија на Бугарски лекарски сојуз – Благоевград, Бугарија а Партнер е Јавна Здравствена Установа Клиничка Болница – Штип, Македонија.

Read More
Loading