• Вести за проектот
  • Настани за проектот

Веб страната е изработена со финансиска поддршка на Европската Унија преку Програмата за прекугранична соработка ИНТЕРРЕГ - ИПА Бугарија - Македонија CCI No. 2014TC16I5CB006.
Содржината на публикацијата е на одговорност на РК на Бугарскиот Лекарски сојуз, Благоевград и на ЈЗУ Клиничка Болница, Штип и на ниту еден начин не го одразува официјалниот став на Европската Унија и на Управниот орган на Програмата.