Јавни здравствени установи

ЈЗУ ДелчевоЈЗУ Клиничка болница ШтипЈЗУ КочаниЈЗУ Пехчево Здравствен регион Делчево Општина Делчево се наоѓа во крајниот североисточен дел на Република Македонија, во подножјето на планината Голак, непосредно до границата со Република Бугарија на оддалеченост од само 10 km.  На исток е заградена со планината Влаина, на север со Осоговските и на југ со Малешевските планини. Сместена е во котлината Пијанец и распослана по горниот тек на реката Брегалница. Општина Делчево на југ се граничи со општините Пехчево и Берово, на запад со општината Виница, на северозапад со општината Македонска Каменица. Јавна Здравствена Установа Здравствен Дом “Гоце Делчев” – Делчево Адреса: Методи Митевски-Брицо бр. 44 2320 Делчево, Република Македонија 00389 (0)33 411 508 00389 (0)33 411 602 00389 (0)33 431 094 00389 (0)33 410 824 zddelcevo@zdravstvo.gov.mk  Преземи целосна база со контакти од сите здравствени установи на овој линк. Болничка Здравствена заштита Јавна Здравствена Установа Клиничка Болница – Штип, Република Македонија  Адреса: Љубен Иванов бр.25 2000 Штип, Република Македонија 00389 (0)32394099 00389 (0)32 605001 jzuobstip@yahoo.com www.bolnicastip.com.mk Јавната Здравствена Установа Клиничка болница Штип (во понатамошниот текст ЈЗУ Клиничка Болница Штип) е основана во 1965 година и обезбедува здравствена заштита за Источниот плански регион на Република Македонија за повеќе од 250.000 жители. Етничкиот состав на населението што го покрива ЈЗУ Клиничка Болница Штип, според Државниот завод за статистика на Р. Македонија е: ЈЗУ Клиничка Болница Штип е управувана од страна на Директор, Др....

Read More