Јавна Здравствена Установа Центар за Јавно Здравје

Во состав на Истрочниот плански регион делуваат два Центри за Јавно Здравје во Општина Штип и Општина Кочани кои имаат свои истурени единици во останатите општини од регионот. Дејноста на ЈЗУ Центар за Јавно Здравје Штип и...

Read More