Категорија: Источен плански регион

Здравствениот систем во Македонија

Системот на здравствена заштита на Република Македонија е развиен така што тој станува компатибилен со системот на ЕУ, со што се овозможува слободно движење на здравствените работници, служби и пациенти. Системот на здравствена...

Read More

Јавна Здравствена Установа Центар за Јавно Здравје

Во состав на Истрочниот плански регион делуваат два Центри за Јавно Здравје во Општина Штип и Општина Кочани кои имаат свои истурени единици во останатите општини од регионот. Дејноста на ЈЗУ Центар за Јавно Здравје Штип и...

Read More

Приватни здравствени установи

Д-р СамарџискиД-р Златко Стојменов Приватна Здравствена Установа “Прим. Д-р Самарџиски” – Штип Ординација по општа медицина, интерна медицина и биохемиска лабараторија Адреса: Пиринска бр. 75-Б, 2000 Штип 00389 (0)32 395...

Read More
Loading