По покана на Районната колегия на Български лекарски съюз Благоевград, лекари от  Клинична болница Штип , водени д-р Ален Георгиев и д-р Павле …… взеха участие в Четвъртата научно-практическа конференция на БЛС. Форума се проведе в гр. Несебър Р България от 26 до 29 април 2018г. На конференцията се представиха новостите в редица медицински области и начертаха необхидимите добри промени в здравната система. Председателят на FEMS д-р Енрико Реджинато изнесе доклад за медицинските отклонения, неточности и недостатъци в практиката. Основните теми от програмата на форума бяха „Управление на риска в медицинската практика – компликации, пропуски, неудачи” (Подтема: „Развитие на нормативната уредба в съдебната практика; случаи, достигащи до съдебната зала”), както и „Спешни състояния (диабет, миокарден инфаркт, инсулт и др.) – своевременност, достъпност и качество, превенция за медицински пропуски” Бе отделено също време за коментари и дискусии по проблемите на своевременната и качествена диагностика на спешните състояния, както и по въпросите за медицинските пропуски и промените в нормативните документи.