След дълги години Рехабилитацията и физикалната медицина в Клинична болница – Щип получи 4 комплекта съвременни многофункционални апарати, закупени със собствени средства, като така  повече пациенти могат да бъдат лекувани едновременно с ултразвук, диадинамични токове, интерфериращи течения и процедури по TENS. Приемането на нови служители, а сега и апаратура, ще осигури по-добро качество на здравните услугите за пациентите.