Онкологичните заболявания вече не са смъртна присъда, а се приближават до хроничните заболявания. Това каза зам.-председателят на БЛС проф. Николай Габровски в приветствието си при откриването на конференцията „Иновациите в онкологичната терапия – парадигма на настоящето“, която се проведе на 29.05.2019 год. в София

Проф. Габровски подчерта, че може да сме щастливи от развитието на медицина и от факта, че в последните 10-15 години сме навлезли в нова епоха и като оборудване, и като като начин на мислене.

В Европа 3,7 млн. души са с онкологични заболявания, като всяка година смъртните случаи са 1,9 млн. В Европа са 1/4 от онкологичните заболявания в света, но лечението им е претърпяло истинска революция и все повече те се превръщат в хронични заболявания.

„Двама от трима онкоболни имат преживяемост по-дълга от пет години. 75% от онкоболните се връщат на работното си място след такава диагноза. България не изостава от тази тенденция. Показателно е, че хората, диагностицирани с рак през годините са два пъти повече от новорегистрираните случаи.

Зам.-председателят на парламентарната здравна комисия доц. Лъчезар Иванов каза в приветствието си, че лечението на онкологичните заболявания е приоритет за правителството на Р България, за което е показателно увеличаването финансовите средства за диагностика и лечение в последните четири години. Той цитира данни, според коитоза апаратура в периода 2015-2019 година са дадени 8,5 млн. лева,а инвестициите по европрограми са в размер на 68, 382 млн. лв. За болнично лечение през 2015 г. са отделяни 112, 293 млн. лв, а през 2019 г. те са вече 209 млн. лв. За медикаменти през 2015 г. НЗОК е отделяла 245 962 792 лв., а през 2019 г. – 416 104 355 лв.