Категория: Слајдер на насловна БГ

Проектът ще бъде реализиран в област Благоевград, България и Източния планов регион, Македония. Дейностите са насочени към общи проблеми и недостатъци, свързани със състоянието на здравните системи на двете страни, както и липсата на висококвалифициран персонал и „изтичане на мозъци“ емиграция от млади медицински експерти.

Прочетете още

Проект „Интегриране на европейските здравни стандарти и иновации по пътя за развитие на трансграничен здравен клъстер“ CB006.1.31.017 е съфинансиран от програма за трансгранично сътрудничество ИПА ИНТЕРРЕГ 2014-2020 между България и Македония. Водещ партньор на проекта е Районната лекарска колегия Благоевград на БЛС, България и партньор на проекта Клинична болница „Обществено здраве“ – Щип, Македония.

Прочетете още