Здравно-демографски показатели на област Благоевград

Демографската ситуация в област Благоевград, макар с малко по-добри показатели  от средните за цялата страна, е резултат от продължителното действие на множество фактори и се характеризира с трайна тенденция на намаляване броя...

Прочетете още