Център за обществено здраве на институцията за обществено здраве

Два центъра за обществено здравеопазване в община Щип и община Кочани, които имат свои собствени отдалечени звена в други общини в региона, са част от Източен район за планиране. Дейностите на PHI Център за обществено здраве Щип...

Прочетете още