Факултет за медицински науки

Висш Университет “Гоце Делчев” – Щип, Република Македония Факултет за медицински науки  Ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А Пош. фах 201, 2000 Щип, Република Македония Т: 00389 (0)32 550 830 – Универзитет “Гоце Делчев” –...

Прочетете още