Категория: База Данни

Факултет за медицински науки

Висш Университет “Гоце Делчев” – Щип, Република Македония Факултет за медицински науки  Ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А Пош. фах 201, 2000 Щип, Република Македония Т: 00389 (0)32 550 830 – Универзитет “Гоце Делчев” –...

Прочетете още

Център за обществено здраве на институцията за обществено здраве

Два центъра за обществено здравеопазване в община Щип и община Кочани, които имат свои собствени отдалечени звена в други общини в региона, са част от Източен район за планиране. Дейностите на PHI Център за обществено здраве Щип...

Прочетете още

Частни здравни заведения

Прим. Д-р СамарджискиПЗУ Д-р Златко Стојменов Частно лечебно заведение“Прим. Д-р Самарджиски” – Щип Ординация по Обща медицина, интерна медицина и биохимична лабаратория Адрес: Пиринска бр. 75-Б, 2000 Щип Телефон: 00389...

Прочетете още

Јавни здравствени установи

ЗР ДелчевоКБ - ЩипЗР КочаниЗР Пехчево Здравен регион Делчево Община Делчево е разположена в крайната североизточна част на Република Македония, в подножието на планината Голак, непосредствено до границата с Република България....

Прочетете още