Здравен регион Делчево

Община Делчево е разположена в крайната североизточна част на Република Македония, в подножието на планината Голак, непосредствено до границата с Република България. Град Делчево се намира само на 10 км от бълграската граница. На изток общината е заобиколена от Влахина планина, на север от Осогово и на юг от Малешевска планина. Община Делчево обхваща изцяло котловината Пиянец по горното течение на река Брегалница. Община Делчево на юг граничи с общините Пехчево и Берово, на запад с община Виница, на северозапад с община Македонска Каменица.

Публичен общинскиЗдравен Дом Гоце Делчев – Делчево

Адрес: Метоти Митевски-Брицо бр. 44
2320 Делчево, Република Македония
Т: 00389 (0)33 411 508
00389 (0)33 411 602
00389 (0)33 431 094
Ф: 00389 (0)33 410 824
Е: [email protected]

Изтеглете пълна база данни с контакти от всички здравни заведения на тази връзка.

Клинична болница – Щип, Република Македония 

Адрес: Љубан Иванов н.25
2000 Щип, Република Македония
Т: 00389 (0)32 394 099; 00389 (0)32 391357
Ф:00389 (0)32 605 001
Е: [email protected]
    www.bolnicastip.com.mk

Клиничната болница „Щип“ (наричана по-долу „Клинична болница Щип“) е създадена през 1965 г. и осигурява здравеопазване за Източния планов район на Република Македония за повече от 250 000 жители. Етническият състав на населението, обхванати от Клиничната болница „Щип“, според Държавната статистическа служба на Република Македония. Македония е:

Клиничната болница „Щип“ е управлявана от директора, д-р Ален Георгиев и Съвет на директорите. В рамките на същата има и експертна колегия, в която членуват всички ръководители на болнични отделения и здравни работници със специални правомощия и отговорности. Филиалната болница „Щип“ е разположена в най-голямата община в региона, община Щип, на площ от 11 746 м2 и 15 000 м2 двор.

Физиологичната болница „Щип“, в своята 24-часова медицинска помощ, осигурява стационарна медицинска помощ, хирургични интервенции, гинекология и акушерство, педиатрия, офталмология, анестезиология с реанимация, лицево-челюстна хирургия, патология, онтологични дейности, ортопедия с травматология, радиотиагностика, спешна медицинска помощ с приемно звено, стерилизация, депо за съхранение на лекарства за пациенти. В медицинската си практика той предоставя и други здравни грижи, физическа медицина и рехабилитация, пълни лабораторни изследвания, пълна диагностика на ставите, патологични прегледи.

В клинична болница Щип в областта на специализирана консултативна грижи осигурява: проучване и определяне на заболявания, специализирани, диагностични, терапевтични и рехабилитационни прегледи, дава специализирано мнения и предложения, диагностика, лечение, редовен специализиран надзор, приемане и грижа за медицински спешни случаи, извършва вторичен транспорт на пациенти, предоставя консултативна медицинска помощ, участва в изпълнението на специални програми за превенция и ранно откриване на заболявания и травми, предлага професионални и обучения за здравни работници.

Организацията на работата на Клиничната болница „Щип“ се основава на принципите на достъпност, ефективност и непрекъснатост на здравните грижи, както и на съвременните и потвърдени постижения в медицинските науки.

Клиничната болница Щип разполага с леглова база от 414 легла.

Общ брой пациенти през последните три готини:

Операцията и функционирането на болницата са организирани в отделения, отделения на болници, които представляват цялостния организационно-технически процес на работа в:

 • Анестезиология, реанимация и интензивно отделение
 • Обща хирургия
 • Лицево-челюстна хирургия
 • Урологични заболявания
 • Ортопедия и травматология
 • Гинекология и акушерство
 • Офталмология
 • Отоларингология
 • Неврология
 • Вътрешни болести
 • Психиатрия
 • Педиатрия
 • Кожно-венерически заболявания
 • Рехабилитация и физическа медицина
 • Болнична аптека

специализирано-консултативен блок: Лаборатория, радиология и патология.

Общ брой пациенти по отделения:

Изтеглете пълна база данни с контакти от всички здравни заведения на тази връзка

 

 

 

 

 

Здравен регион Кочани

Община Кочани се намира в източната част на Република Македония, в северната страна на Кочанската долина и обхваща областт, където Кочанската река напуска Осогово и продължава течението си по долина. Град Кочани е с южно изложение към подножието на Осоговската планина. След 8 км южно е плодородната Кочанска долина се затворя от Планинската Плачковицa. 

Публичен общинскиЗдравен Дом – Кочани

Адрес: Милан Зечар бр. 21
2300 Кочани, Република Македония
Т: 00389 (0)33 612 200
Ф: 00389 (0)33 612 403
Е: [email protected]

Изтеглете пълна база данни с контакти от всички здравни заведения на тази връзка

 

 

 

 

Здравен регион ПехчевоОбщина Пехчево

Община Пехчево е гранична община с Република България, която заема най-източната част на Република Македония.

Първичната здравна помощ в община Пехчево се осигурява основно в Дома за здравеопазване на общественото здравеопазване Пехчево, където се предоставят и специализирани услуги по вътрешна медицина, рентгеново, педиатрия и офталмология. Част от първичната здравна помощ са 4 частни здравни заведения по обща медицина, 1 частно лечебно заведение за гинекология и 2 частни аптеки и 1 амбулаторна клиника в Здравния център-Пешево.
Здравните работници с висше образование по първична медицинска помощ в здравния център Пехчево са 6 (шест) от които 2 (двама) специалисти.

Публичен общински Здравен Дом – Пехчево

Адрес: Индустриска бр. 5
2326 Пехчево, Република Македония
Т/Ф: 00389 (0)33 441 148
Е: [email protected]

Изтеглете пълна база данни с контакти от всички здравни заведения на тази връзка

 

 

 

Здравен регион Пробищип

Община Пробищип е разположена в североизточната част на Република Македония. и посредством Злетовска река и нейните притоци се приближава до река Брегалница в нейното средно течение, от дясната и страна между планините Манговица и южната част на Осоговската планина. Пробищип граничи с общините Кратово, Карбинци, Чешново-Обелешево и Св. Николе.

Публичен общински Здравен Дом – Пробищип

Адрес: Яким Стојковски бр. 44
2210 Пробищип, Република Македония
Т: 00389 (0)32 483 136
Ф: 00389 (0)32 484 894
Е: zdprobiЩип@zdravstvo.gov.mk

Изтеглете пълна база данни с контакти от всички здравни заведения на тази връзка

Здравен регион Щип

Община Щип е разположена в средното течение на река Брегалница, в самото сърце на Източна Македония. Района на Щип е предимно хълмиста местност, с изключение на Кочанската и Лавишката котловини , Овче , както и по речното корито на р.Брегалница  и р.Лакавица.

Публичен общинскиЗдравен Дом – Щип

Адрес: Християн Карпош бр. 1
2000 Щип, Република Македония
Т: 00389 (0)32 391 995
Ф: 00389 (0)32 391 996
Е: zdЩип@zdravstvo.gov.mk

Изтеглете пълна база данни с контакти от всички здравни заведения на тази връзка

 

Здравен регион Виница

Община Виница е разположена в източната част на Република Македония, в югоизточната част на. Винишко-Кочанската котловина, между планините Обозна, Голак и Плачковица, посредното течение на река Брегалница. Общината има много добро пространствено и географското местоположение. Топографски, град Виница е в район, където плоската земя и планината се срещат.

Публичен общински Здравен Дом – Виница

Адрес: Якимовски пат бр. 4
2310 Виница, Република Македония
Т: 00389 (0)33 361 322
Ф: 00389 (0)33 363 274
Е: [email protected]

Изтеглете пълна база данни с контакти от всички здравни заведения на тази връзка

Публична общинска Обща Болница – Кочани

Адрес: Милан Зечар бр. 21
2300 Кочани, Р. Македония
Т: 00389 (0)33 274 500
Ф: 00389 (0)33 274 542
Е: [email protected]
[email protected]

Публична общинска Обща Болница Кочани е създадена през 1924 г. като станция на Малария. От 1952 г. тя е регистрирана като здравословен дом Кочани. В началото на 50-те готини с откриването на вътрешния детски и хирургически блок, Центърът за здравеопазване „Кочани“ преминава в Общата болнична институция „Кочани“, се намира в централната градска част и предлага здравни услуги на около 120 000 жители на общините:

Кочани, Чешиново-Облесево, Зроnovci и селища, които привличат към Кочани – Виница, Берово, Пехчево, Делчево и Македонска Каменица. Физиологичната болница „Кокани“ предлага цялостна диагностика в областта на здравните услуги, амбулаторното допускане, приемането в болница, диагностиката, медицинското обслужване на пациенти със здравословни проблеми, както и грижите за пациентите преди и след операцията

PHI General Hospital Kocani предлага болнично здравеопазване чрез следните болнични отделения:

 • Вътрешно
 • Детски
 • Гинекология и акушерство
 • Невропсихиатричен отдел.

И специализирани консултантски услуги чрез:

 • Клиниката отзвучава
 • Клиниката за кожата
 • рентгенова диагностика Биохимична лаборатория
 • Инфекциозна амбулаторна клиника
 • SARIL
 • Ортопедична клиника
 • Физическа медицина и рехабилитация
 • Патологична линейка

В болничната част има легла 120 легла, разпределени на:

 • Вътрешно – 34 легла
 • Детско отделение – 16 легла
 • Хирургия – 25 легла
 • САРИЛ – 6 легла
 • Акушерство и гинекология с неотология – 15 легла и
 • Невро-психиатрия – 24 легла

Изтеглете пълна база данни с контакти от всички здравни заведения на тази връзка

Здравен регион Берово 

Община Берово е разположена в Беровската котловината на Малешевските планини и обхваща най- източната част на страната. Граничи с общините Ново село, Босилово и Василево, Радовиш и Виница на запад и Делчево и Пехчево на север. На изток община Берово граничи с Република България.

Здравните служби на населението в община Берово са осигурени предимно от Камарата на здравеопазването „Берковица“, 12 частни здравни заведения, получени от Здравния център на Бово и две здравни заведения, които работят усилено. В момента има амбулаторни клиники в 6 села с регистрирани нужди от лекари, които се интересуват от предоставяне на здравни услуги на селските райони. 

Публичен общински Здравен Дом – Берово

Адрес: Задарска бр.38
2330 Берово, Република Македония
Т: 00389 (0)33 471 002
М: 00389 (0)78 447 603
Ф: 00389 (0)33 471 615
Е: [email protected]

Изтеглете пълна база данни с контакти от всички здравни заведения на тази връзка