Частно лечебно заведениеПрим. Д-р Самарджиски – Щип

Ординация по Обща медицина, интерна медицина и биохимична лабаратория

Адрес: Пиринска бр. 75-Б, 2000 Щип
Телефон: 00389 (0)32 395 143; 00389 (0)32 607 111
Факс: 00389 (0)32 394 143
Мобилен: 00389 (0)78 395 143
Е: [email protected]
[email protected]
    www.primdrsamardziski.mk

„Прим Д-р Самарджиски „- Щип, кабинет по обща медицина, вътрешна медицина и биохимична лаборатория, предлага:

 • Eхография на сърцето;
 • ЕКГ 24 часов холтер мониторинг;
 • коронарен стрес тест (CPT);
 • Доплерови кръвоносни съдове;
 • Прегледи за трансфузия;
 • Ултразвук на корема;
 • ултразвук на щитовидната жлеза;
 • Пулмология;
 • Извършване на лабораторни тестове.

 

 

Частно  лечебно заведениево Здравен регион Щип
Поликлиника за първична и специализирана-консултативна Здравна защита
ПЗУ Д-р Златко Стојменов

Адрес: Трст бр. 7, 2000 Щип
Телефон: 00389 (0)32 380 833
Е: [email protected]
www.poliklinickicentar-stip.com.mk

Поликлиниката на начално и специализирано-консултативно здравеопазване „Д-р Златко Стойменков“ предлага диспансерни услуги за първична медицинска помощ, диспансерни и ежедневни болнични услуги в рамките на специализирана консултативна дейност и услуги от биохимична лаборатория.

Четири линейки от общата дейност, биохимична лаборатория, специализирана клиника, кабинет за ехокардиография, кабинет по ергометрия и спирометрия се наемат в частната здравна институция.

Поликлиника на първичната и специализирано-консултативна здравна помощ ФИ д-р Златко Стойменков предлага:

 • Общи прегледи, избор на семеен лекар;
 • Интрамускулна, интравенозна, инфузионна терапия, дневни грижи;
 • Домашно посещение;
 • ЕКГ-превантивни прегледи и обучение;
 • Скрининг, лабораторни изследвания;
 • Специализирани консултативни изпити;
 • Ехография на коремните органи;
 • Цветен доплер, ехокардиография, кардиологично-консултативни прегледи;
 • Гастроскопия чрез изследване на хранопровота и дванадесетопръстника;
 • Колоноскопия;
 • 24 часов монитор за кръвно налягане.

ПЗУ Д-р Златко Стойменов има 17 служители, от които: специалист лекар на специалност  по медицина, специалисти по семейна медицина, лекари по кардиология, извънболничен педиатър, медицински сестри, биохимици, лабораторни техници и технически персонал.

Изтеглете пълна база от контакти от всички здравни заведения в Берово тази връзка.
Изтеглете пълна база от контакти от всички здравни заведения в Чешиново-Облешево тази връзка.
Изтеглете пълна база от контакти от всички здравни заведения в Делчево тази връзка.
Изтеглете пълна база от контакти от всички здравни заведения в Кочани тази връзка.
Изтеглете пълна база от контакти от всички здравни заведения в Македонска каменица тази връзка.
Изтеглете пълна база от контакти от всички здравни заведения в Пехчево тази връзка.
Изтеглете пълна база от контакти от всички здравни заведения в Пробищип тази връзка.
Изтеглете пълна база от контакти от всички здравни заведения в Щип тази връзка.
Изтеглете пълна база от контакти от всички здравни заведения в Виница  тази връзка.
Изтеглете пълна база от контакти от всички здравни заведения в Зрновци тази връзка.