Два центъра за обществено здравеопазване в община Щип и община Кочани, които имат свои собствени отдалечени звена в други общини в региона, са част от Източен район за планиране.

Дейностите на PHI Център за обществено здраве Щип и Kocani се определят от Закона за здравеопазването на Република Македония, Републиканската програма за превантивна здравна помощ, както и други правни разпоредби, насочени към предприемане на мерки и дейности за подобряване на здравето на населението, и откриване на причините за инфекциозни и други заболявания, както и на екологичните и екологичните фактори на околната среда.

Център за обществено здравеопазване „Стип“ и „Кочани“ имат широка гама от дейности и услуги, сред които:

  1. Хигиена;
  2. Лабораторна дейност;
  3. Микробиология-бактериология и имунология-серология;
  4. Епидемиология – дезинфекция, фумигация и ликвидиране;
  5. Социална медицина – здравно образование – консултиране за репродуктивно здраве.

Центърът за обществено здраве Щип има 36 служители, а Центърът за обществено здраве Kocani има 41 служители от различни професионални профили като: специалисти и магистри, лекари, инженери, технолози, икономисти и технически специализиран персонал.

Изтеглете пълна база данни с контакти от всички здравни заведения тази връзка.