Висш Университет “Гоце Делчев” – Щип, Република Македония
Факултет за медицински науки

 Ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А
Пош. фах 201,
2000 Щип, Република Македония
Т: 00389 (0)32 550 830 – Универзитет “Гоце Делчев” – Щип, Инфо Центар
Т: 00389 (0)32 550 323 – Факултет за медицински науки
Т: 00389 (0)32 390 700
Е: [email protected]
www.ugd.edu.mk

Училището за медицински науки е най-големият факултет в състава на Университета „Гоце Делчев“ – Щип с повече от 3200 студенти в състава си, в момента е вторият най-голям факултет в Македония. Създаден през 2007 г. като Висше Училище за Здравеопазване, през 2008 г. се превръща в училище за медицински науки. През 2009 г. във Факултета по медицински науки вече са акредитирани три академични учебни програми (обща медицина, дентална медицина и фармация) и 6 учебни програми за професионално обучение (акушерки, медицински сестри, физиотерапевти, фотометристи, зъботехници и Медицински лаборант). Освен учебните програми за втори цикъл на обучение (общо 12 специализирани акредитирани програми), Факултета по медицински науки е акредитирана и учебна програма-магистърска степен за Радио фармация, което се провежда на английски език. От 2014 г. на факултета са акредитирани и учебни програми за докторантура по биомедицина, Неврология , Дентална медицина, Обща медицина и фармация. От 2014 г. Факултетът по медицина е специалист по специалности „Стоматология, фармация и медицина“.

Основен фокус на всички служители на факултета е предоставяне на качествено образование и предаване на знанията и опита на учителите на студентите чрез интензивни инвестиции с най-съвременно оборудване напълно оборудвани лаборатории за дентална медицина, фармация, зъботехници, Физиотерапия и фотометрия. Училището работи и лаборатории по молекулярна биология, биоелектрохимия и физиология, а факултетът разполага и със собствен симулация център за студенти от Обща медицина. Училището съществува и Университетска стоматологична клиника, която е една от най-модерните на Балканите. За осъществяването на клиничното обучение факултетът е сключил споразумения за сътрудничество със специалните болници Филип Втори, Ремедика, Токуда и Клиничната болница в Щип, където студентите изпълняват практически клинични упражнения. Центърът за традиционна китайска медицина също работи в рамките на Факултета по медицина.

Повече от 300 чуждестранни студенти от страните от Европейския съюз, като Германия, Словения, Гърция, Хърватия, България и Румъния, както и студенти от Сърбия, Албания, Черна гора, Украйна и Турция, са се записали в факултета по медицина. Чрез партньорски институции в Германия, Съединените щати, Китай, Италия, Швейцария, Хърватия, Русия, Португалия, България, Румъния, Турция, Полша, Франция, Ирландия и Швеция, голям брой студенти са имали възможност да провеждат учебни престои и практическо обучение институции с репутация в световен мащаб. Чрез органите на Университета „Гоце Делчев“ – Щип и чрез проекти за много студенти, се предоставят стипендии за покриване на разходите за обучение и обучение.

Студентите имат възможност да участват пряко в изследователската работа от най-ранните готини на своето обучение и имат възможност да бъдат финансово подкрепяни за научната и изследователската си работа.

Факултетът по медицински науки към UGD Щип използва висши експерти от областта на гинекологията, хирургията, спешната медицина, инфекциозните заболявания, микробиологията, фармацията, оралната хирургия, денталната медицина, протезата, биохимията, молекулярната биология и химия. За студенти и персонал Факултетът по медицина организира редица международни конференции, симпозиуми, семинари и работни срещи, където те имат възможност да представят резултатите от проведените изследвания и да се запознаят с работата и научните изследвания на редица световни експерти в областта на медицинските науки.

Всички студенти, завършили обучението си във Факултета по медицина, придобиват необходимите умения, че са конкурентни здравни работници на пазара на труда в Македония и извън границите на Македония. Декан на Факултета по Медицински науки е проф. Д-р Рубин Гулабашки, който е един от 10-те най-цитирани учени от Македония.