От 17 октомври 2016 г. Клиничната болница Щип, Македония и Регионалната лекарска колегия на Български лекарски съюз – Благоевград съвместно изпълняват проекта „Интегриране на европейските стандарти и иновации в областта на здравеопазването по пътя към развитие на трансграничното сътрудничество здравен клъстер „, справка: CB006.1.31.017 Проектът се финансира от Първата покана на Трансграничната програма INTERREG – IPA България-Македония за периода 2014-2020 г. и се изпълнява на територията на Източния планов регион Македония и Благоевград , България.

В рамките на проекта бяха разработени концепция и инструменти за създаване на ЗДРАВЕН КЛЪСТЕР. Успоредно с това е разработена съвместна стратегия за създаване и развитие на трансграничен клъстер за здравеопазване между Република Македония и Република България с план за действие за определяне на бъдещите съвместни клъстерни дейности за периода от пет години 2017-2022. За тази цел всички представители на здравния сектор, обществени и частни здравни организации и институции, работещи в района на планиране в Република Македония, информират (общините Щип,Пробищип,Виница, Македонска Каменица, Берово, Пехчево и Делчево), ако имат интерес да станат член на клъстера, за да изразят интереса си чрез официалния сайт на проекта www.cbhealth.eu.

Клъстерът за трансгранично здравеопазване, номинацията на членовете в неговите ръководни органи ще бъде официално изпълнена на събитието „ДНИТЕ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ НА ЗДРАВЕТО“, което ще бъде организирано в Щип през октомври 2017 г.