Стартира подготовка на трансграничен здравен каталог, в рамките на проекта
CBHealth Ref: СВ006.1.31.017

От 17 октомври 2016 г. Клиничната болница Щип, Македония и Регионалната лекарска колегия на Български лекарски съюз, Благоевград съвместно изпълняват проект „Интегриране на европейските стандарти за здравеопазване и иновации по пътя за развитие на трансграничното сътрудничество здравен клъстер „, реф.№ CB 006.1.31.017. Проектът се финансира по Първата покана на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония за периода 2014-2020 г. и се изпълнява на територията на Източния планов регион Македония и Благоевград.

В рамките на проекта се подготвя каталог за трансгранично здравеопазване, който ще представи подробен преглед на здравния сектор и здравните услуги в Източен район на планиране, Македония и Благоевградска област, България. Трансграничният здравен каталог ще бъде подготвен на три езика – македонски, английски и български. Всички заинтересовани обществени и частни организации, които са част от здравния сектор в тези два региона и желаят да бъдат част от Трансграничния здравен каталог, са поканени да участват чрез попълване на Формуляр за интерес, който може да бъде намерен на уебсайта на проекта www.cbhealth.eu или формуляра, попълнен, за да бъде изпратен на имейл: [email protected]

Трансграничният здравен каталог ще бъде официално популяризиран на планираните събития „Дни на отворените врати“, които ще се проведат в Благоевград, България  и Щип, Македония и ще се проведат през септември / октомври 2017 г.