Специализирано медицинско оборудване за УНГ е закупено в рамки на проекта
CBHealth Ref: СВ006.1.31.017

От 17 октомври 2016 г. Клиничната болница Щип, Македония и Районната колегия на Български лекарски съюз – Благоевград съвместно изпълняват проекта „Интегриране на европейските стандарти за здравеопазване и иновации по пътя за развитие на трансграничното сътрудничество здравен клъстер „, реф.№: CB 006.1.31.017 Проектът се финансира от Първата покана на Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG – ИПП 2014-2020 и се реализира на територията на Източния планиращ регион, Македония и Благоевград, България.

В рамките на проекта CBHealth бяха закупени специализирано медицинско оборудване: твърд оптичен ларингоскоп, гъвкав фиброоптичен назофарингоскоп, тимпанометър и аспирация за засмукване за нуждите на УНГ, отделение в Клиничната болница „Стип“. Оборудването е официално доставено и пусната в експлоатация за населението от източния район за планиране от 5 юли 2017 г.

Новото закупено оборудване значително ще подобри качеството на диагностичните услуги и ще даде по-добри резултати при по-нататъшно лечение, включително при лечението на ларингеален карцином. Специализираното медицинско оборудване ще допринесе за решаване на проблемите на жителите, които трябва да отидат в държавните клиники за този вид диагностика. Стойността на оборудването е 20 000 евро и първоначално е от Европейския съюз.