Свържете се с нас

15 + 15 =

Публично лечебно заведение Клинична Болница Щип
Ул: Любен Иванов №. 25
2000 Щип, Македонија
Т.: +389 32 394 099, Ф: +389 32 605 001
www.bolnicastip.com.mk
[email protected]

Български лекарски съюз – Районна лекарска колегия Благоевград
тел./факс: +359 73/83 11 58
гр. Благоевград 2700
ул. „Братя Миладинови” № 21
п.к. 314
e-mail: [email protected], [email protected]
www.bls.blgrad.net
[email protected]