Реализирани дейности в рамките на проекта CBHealth Ref: СВ006.1.31.017 

Клиничната болница Щип, Македония и Регионалната лекарска колегия на Български лекарски съюз, Благоевград, България стартираха изпълнението на проекта „Интегриране на европейските здравни стандарти и иновации по пътя за развитие на трансграничния здравен клъстер“ реф.№: CB 006.1.31.017, на 17 октомври 2016 г. Проектът се финансира от Първата покана за участие на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония за 2014-2020 г. и реализирана на територията на Източния планов регион Македония и Благоевградска област. В рамките на проекта част от дейностите бяха реализирани, за да се преодолеят общите очевидни проблеми, свързани със сегашното състояние на системата на здравеопазване в двете страни, както и липсата на висококвалифициран персонал и изтичането на млади хора медицински експерти.

Клиничната болница Щип и Регионалната лекарска колегия на Български лекарски съюз, проведе първата пресконференция за популяризиране на проекта CBHealth в община Благоевград на 28 март 2017 г. и първата пресконференция по проекта в община Благоевград. Щип, Македония на 8 април 2017 г. Основната цел на двете пресконференции бе да се представят целите на проекта и да се запознаят участниците с планираните дейности в рамките на проекта. Представители на здравни заведения от двата региона, медии и други заинтересовани страни взеха участие в двете пресконференции, в които д-р Съби Хаджиев, председател на Управителния съвет на Регионалната лекарска колегия на Български лекарски съюз, Благоевград, д-р Александър Стояновски, Медицински директор на Клиника по клинична болница, Щип, г-жа Елизабета Папарова, организационен директор на Клиничната болница  Щип, магистър Д-р Драгица Здравева, ръководител на Центъра за развитие на Източния район за планиране, д-р Горги Георгиев, директор на Специализирана болница за активно онкологично лечение „Св. Мина“ Благоевград, Атанас Крънчев, ръководител и Александър Николов, координатор, представиха целите и дейностите на проекта.

Това е първият съвместен проект на Клиничната болница „Щип“ и Регионалната лекарска колегия на Български лекарски съюз, Благоевград, с общ бюджет 116.925,66 евро. По-подробна информация – Клиничната болница гр. Щип, ул. Любан Иванов бр. 25, Stip, Македония, тел: 032 394 099, e-mail: [email protected].