Български лекарски съюз – Районна лекарска колегия Благоевград
тел./факс: +359 73/83 11 58
гр. Благоевград 2700
ул. „Братя Миладинови” № 21, п.к. 314
e-mail: [email protected], [email protected]
www.bls.blgrad.net

Районната колегия на Български лекарски съз е регистрирана по Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина на Република България. Към момента в Благоевградската лекарска колегия членуват общо 835 лекари, които осъществяват дейността си в лечебните заведения на територията на 14 (четиринадесет) общини в област Благоевград. Колегията се координира от Управителен съвет, Комисия по професионална етика и Контролна комисия. Съгласно устава си, Българският лекарски съюз представлява своите членове и защитава техните професионални права и интереси, контролира предоставянето на качествени здравни услуги и дейности, в съответствие с добрата медицинска практика и медицинските стандарти. Районната колегия на Български лекарски съюз – Благоевград е една от 28-те регионални колегии в Република България.

Настоящият проект „Интегриране на Европейски здравни стандарти и иновации по пътя към изграждане на трансграничен здравен клъстер“, който се изпълнява от Районната колегия на БЛС Благоевград, в партньорство с Публично здравно заведение Клинична болница Щип, Македония е финансиран по първа покана на INTERREG – ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония 2014 – 2020 .