От 17 октомври 2016 г. Клиничната болница  Щип, Македония и Регионалната лекарска колегия на Български лекарски съюз – Благоевград съвместно изпълняват проект „Интегриране на европейските стандарти и иновации в здравеопазването по пътя за развитие на трансграничното здравен клъстер „, справка: CB006.1.31.017 Проектът се финансира по първата покана за участие в програма INTERREG – ИПП за трансгранична програма България-Македония 2014-2020.

Клиничната болница  Щип, Македония и Регионалната лекарска колегия на Български лекарски съюз – Благоевград организираха двудневно събитие „Дни на отворените врати“ в община Щип, Република Македония на 12 октомври 2017 г. На събитието присъстваха повече от четиридесет представители на здравния сектор от Източно планиращия регион и област Благоевград, които официално регистрираха Първия трансграничен здравен клъстер като вид асоциация на географски концентрирани институции, които ще работят заедно за постигане на общи цели, укрепване на сътрудничеството и бъдещи мрежи с други заинтересовани страни в сферата на здравеопазването – публични и частни здравни институции, регионални и местни власти, образователни институции са единствено с цел създаване на синергии и разработване на бъдещи съвместни проекти, които ще осигурят по-качествени услуги в здравния сектор. За повече информация посетете уебсайта на проекта www.cbhealth.eu.