От 17 октомври 2016 г. Клиничната болница Щип, Македония и Регионалната лекарска колегия  на Български лекарски съюз Благоевград съвместно изпълняват проекта „Интегриране на европейските здравни стандарти и иновации по пътя за развитие на трансграничното здравен клъстер „, реф.: CB006.1.31.017 Проектът се финансира от Първата покана на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония за периода 2014-2020 г. и се реализира на територията на Източния регион, Македония и Благоевград, България.

Клинична болница Щип и и Регионалната лекарска колегия  на Български лекарски съюз Благоевград проведоха двудневно събитие на тема „Дни на отворените врати на здравето“ на 28-29 септември 2017 г. в община Благоевград. На събитието присъстваха 15 участници от Македония и 25 участници от България. В допълнение към панелните дискусии, фокусирани върху привлекателни теми за здравето и здравните системи на двете страни, беше посетено няколко държавни и частни здравни заведения като МБАЛ Благоевград, Медицински център „Св. Иван Рилски“ и СБАЛО „Св.Мина“ Благоевград. организиран.

Меморандумът за сътрудничество и ангажимент за създаване на трансграничен клъстър за здравеопазване официално бе подписан на събитието „Дни на отворените врати“ и ще бъде официално регистриран на 12 октомври 2017 г. в Stip.

За повече информация посетете уебсайта на проекта www.cbhealth.eu.