В зала 5 на община Благоевград на 28.03.2017г. бе представен пред медиите Проект „Интеграция на европейските здравни стандарти и иновации по пътя за развитие на трансграничен здравен клъстер“. Проектът е на обща стойност 116 925 евро., а партньори са РК на БЛС Благоевград и Клиничка Болница Штип. .

Основните дейност са разработване на обща стратегия за създаване на трансграничен здравен клъстер, обучения и семинари за млади лекари и специалисти, закупуване на медицинска апаратура в СБАЛО „Св. Мина“ и изработване на здравен каталог за всички болници в региона. Резултатите, които ще бъдат постигнати чрез изпълнение на проекта са подобряване на качеството на здравните услуги, квалификация и реализация на млади лекари и бъдещи медицински специалисти, насърчаване на конкурентноспособността в трансграничния регион.

Ще бъде доставено и инсталирано специализирано оборудване за обществена полза. Продължителността на проекта е 12 месеца и ще приключи до м.10.2017 год.та на проекта е 12 месеца и ще приключи до м.10.2017 год.

Този проект е съфинансиран от Европейския съюз чрез Интеррег – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество РБългария – Македония, 2014-2020 г.