За насърчаване на здравеопазването в трансграничния регион между
Република Македония и Република България

Клинична болница Щип, Македония и Регионалната лекарска колегия на Български лекарски съюз, Благоевград успешно завършиха изпълнението на проект „Интегриране на европейските здравни стандарти и иновации по пътя за развитие на трансграничен здравен клъстер“, реф.№: CB006 .1.31.017. Проектът е финансиран по първата покана на програма INTERREG IPA трансгранично сътрудничество България-Македония 2014-2020 и се реализира на територията на Източния планов регион и Благоевградска област. Дейностите, реализирани в рамките на проекта, са насочени към преодоляване на общите недостатъци на състоянието на здравните системи в двете страни, както и на липсата на висококвалифициран персонал и на миграцията на млади медицински експерти. В рамките на проекта бяха проведени успешно пресконференции за популяризиране на проекти, обучения за изграждане на капацитет на млади лекари и медицински специалисти и промоционални събития „Дни на отворените врати“ в двата региона. В същото време беше разработен съвместен здравен каталог за популяризиране на здравните услуги в трансграничния регион, стратегия и план за действие за новосъздадения здравен клъстер и уеб сайт. В допълнение беше проведена голяма медийна кампания за популяризиране на проекта и резултатите и беше закупено специално медицинско оборудване за отделение Оториноларингология към Клиничната болница „Щип“ и специализирано медицинско оборудване за СБАЛО „Свети Мина“, Благоевград.

Въпреки че проектът CBHealth е в последната фаза, съвместните дейности ще продължат в рамките на трансграничния здравен клъстер, чрез който ще бъдат реализирани бъдещи съвместни проекти, за да се укрепи цялостното икономическо и социално развитие на трансграничния регион.

За повече информация посетете уебсайта на CBHealth www.cbhealth.eu.