Подобряване на здравеопазването в трансграничния регион
CBHealth Ref: СВ006.1.31.017

Районната лекарска колегия на Български лекарски съюз – Благоевград и Клиничната болница Щип, Македония, стартираха изпълнението на проекта „Интегриране на европейските здравни стандарти и иновации по пътя за развитие на трансграничния здравен клъстер“ , реф.№ CB006.1.31.017. Проектът се финансира от Първата покана на Програмата за трансгранично сътрудничество „Интеррег – ИПП“ България-Македония за периода 2014-2020 г. и реализиран на територията на Източния планов регион Македония и Благоевград. Дейностите в рамките на проекта са насочени към преодоляване на общи проблеми, свързани със състоянието на здравните системи  в двете страни, както и очевидната липса на високо квалифициран персонал и миграцията на млади медицински специалисти. Предвижда се осъществяването на подобни дейности с отворени възможности за работа в мрежа и открити дискусии по общи проблеми и перспективи на здравния сектор. Проектът насърчава сътрудничеството и иновативните здравни практики в двата съседни региона чрез използване на нови технологии, изграждане на капацитет, събития, обмен на опит и най-добри практики сред медицинския персонал в целевия регион.

Подкрепяйки съвместни дейности, ще бъде създаден и пуснат в действие трансграничен здравен клъстер, който ще има значителен принос за насърчаването на сътрудничеството и изпълнението на бъдещи съвместни проекти, с цел укрепване на цялостното икономическо и социално развитие на трансграничното сътрудничество в граничния регион.

Това е първият съвместен проект на Клиничната болница „Щип“ и Районната лекарска колегия на Български лекарски съюз – Благоевград, с общ бюджет 116.925,66 евро.

За повече информация посетете уеб сайта на CBHealth: www.cbhealth.eu  или пишете на имейл: [email protected]