Контакти:
Телефон: 00 359 (0)73/82 92 329
факс: 00 359 (0)73/88 41 29,
e-mail: [email protected]

„МБАЛ – БЛАГОЕВГРАД“ АД – гр. Благоевград – е най-голямата болница в региона, чиято МИСИЯ е :

 • да осигурява стационарно лечение на равнището на добрата медицинска практика за всички пациенти;
 • да повишава качеството на живота чрез медицинско обслужване на равнището на най-добрите постижения на медицината;
 • да осигурява равни възможности за лечение на населението от областта и да развие и утвърди единни определящи принципи на здравна култура на обществото.

ЦЕЛТА на „МБАЛ – БЛАГОЕВГРАД“ АД
е  да осигурява диагностика, лечение и рехабилитация на пациенти със спешни, остри и изострени хронични заболявания във всички разкрити отделения и сектори на болницата на равнището на добрата медицинска практика и в съответствие с най-добрите постижения на медицината на територията на Благоевградска област.

Отделения:

 • Акушеро – гинекологично отделение
 • Гастроентерологично отделение
 • Детско отделение
 • Инфекциозно отделение
 • Клинична лаборатория
 • Неврологично отделение
 • Неонатологично отделение
 • Отделение по анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ)
 • Отделение по образна диагностика
 • Отделение по ортопедия и травматология
 • Отделение по съдебна медицина
 • Отделение по трансфузионна хематология
 • Отделение по физиотерапия и рехабилитация
 • Отделение по хемодиализа
 • УНГ отделение
 • Очно отделение
 • Патологоанатомично отделение
 • Кардиологично отделение
 • Спешно отделение
 • Вътрешно отделение
 • Трудово – експертни лекарски комисии (ТЕЛК)
 • Урологично отделение
 • Хирургично отделение

Съвет на директорите :

 1. Д-р Максим Димитров ГАЙДЕВ – Председател
 2. Д-р Виктория Константинова КАРАКОСТОВА-НЕШЕВА –Зам.председател
 3. Д-р Огнян Стефанов МИТЕВ- Изпълнителен директор
 4. Венета СТЕФАНОВА –Главна медицинска сестра

Контакт: Општина Гоце Делчев, Стара Планина бр. 54
Тел: 00359 (0) 751 / 95 114;
00359 (0) 751 / 95 144;
00359 (0) 751 / 95 123
[email protected]

МБАЛ ИВАН СКЕНДЕРОВ ЕООД гр. Гоце Делчев е модерно здравно заведение, което предлага квалифицирана болнична диагностична, лечебна и рехабилитационна помощ на нуждаещите се от активно лечение. Болницата разполага със 155 легла, разпределени в 11 отделения. За ефективността на лечението и възстановяването на пациентите работи и приемно-консултативен кабинетмедико-диагностична лаборатория и отделения без легла, обособени в диагностично-консултативен блок. Осигурена е модерна апаратура за прецизна диагностична и лечебна дейност.

МБАЛ Гоце Делчев се състои от четири функционално обособени структурни блока:

 1. Консултативно- диагностичен блок
 2. Стационар
 3. Административно- стопански блок
 4. Аптека

Легловия фонд на „МБАЛ – Гоце Делчев“ ЕООД е 155 легла.
Отделения в МБАЛ Гоце Делчев:

 • ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ
 • ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
 • ОРТОПЕДО-ТРАВМАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
 • НЕВРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
 • ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ
 • ОТДЕЛЕНИЕ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
 • АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
 • ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА
 • ИНФЕКЦИОЗНО ОТДЕЛЕНИЕ
 • ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИОТЕРАПИЯ
 • ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Област Благоевград, общ. Петрич, гр. Петрич, ул. Рокфелер № 52
Телефон: 00359 (0)745 6 97 39,
Факс: 00359 (0) 745 6 01 06

МБАЛ Югозападна болница ООД

Общинският съвет на община Петрич е приел решение за сливане на болницата МБАЛ Рокфелер Петрич с МБАЛ „Св. Врач“ в Сандански.  Обединената болница на общините Петрич и Сандански  се казва МБАЛ „Югозападна болница” ООД. Общините Петрич и Сандански придобиват равен дял по 49 % от капитала на дружеството, а Кресна и Струмяни по 1%.

Контакти
гр. Благоевград п.к. 2700
ул. „Славянска“ N 62
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Тел. 00359 (0) 73 / 88 20 20; 00359 (0) 73 / 88 20 65
Тел./факс: 00359 (0)73 / 87 09 00

“МБАЛ ПУЛС” АД е най-новата многопрофилна болница в Благоевградска област, частно лечебно заведение, което функционира от 2014 година с модерна и луксозна обстановка, съчетана с ново поколение медико-диагностична апаратура, професионален опит на утвърдени медицински специалисти. Болницата и медицинския център са разположени на осем етажа в луксозна сграда с модерен архитектурен дизайн, предназначена единствено за медицински цели. Болницата предлага висококвалифицирани медицински услуги, професионализъм, лоялност и отговори на всички въпроси, които вълнуват пациентите. В медицинския център се провеждат консултации и отделни оперативни интервенции.

Съвет на директорите на „МБАЛ Пулс”АД и „МЦ Пулс” АД:

Председател: инж. Александър Щерев
Зам.Председател: Адв.Емилия Щерева
Изпълнителен Директор на МБАЛ Пулс: Д-р Добромир Илковски
Изпълнителен Директор на МЦ Пулс: Д-р Чавдар Андонов

Отделенията в МБАЛ ПУЛС са:

 • Aкушерство и гинекология,
 • Анестезиология и интензивно лечение,
 • Вътрешни болести,
 • Гастроентерология,
 • Кардиология,
 • Неврология,
 • Неонатология,
 • Ортопедия и травматология,
 • Урология,
 • Хирургия.

Контакт: гр. Разлог, ул. Св.св. Кирил и Методий бр. 2
тел: 00359 (0) 747 8 92 82
e-mail: [email protected]

“Многопрофилна болница за активно лечение – Разлог” ЕООД e  районно лечебно заведение, което обслужва населението от четири общини – Разлог, Банско, Белица и Якоруда, с общ  брой на населението – над 56 000 души, както и временно пребиваващите  български и чуждестранни туристи, посещаващи туристическите дестинации от района.

МБАЛ Разлог се състои от четири функционално  обособени структурни блока:

 1. Консултативно- диагностичен блок
 2. Стационар
 3. Административно- стопански блок
 4. Аптека

Легловия фонд на „МБАЛ – Разлог“ ЕООД е 134 легла.

 • Отделения в МБАЛ Разлог:
 • Хирургично отделение
 • Акушеро-гинекологично отделение
 • Вътрешно отделение
 • Физикална и рехабилитационна медицина
 • Неврологично отделение
 • Детско отделение
 • Инфекциозно отделение
 • Отделение по хемодиализа
 • Отделение образна диагностика
 • Отделение по клинична патология

В лечебното заведение има разкрити 220 щатни длъжности, от които:

 • 40 лекари,
 • 110 специалисти по здравни грижи,
 • 70 друг персонал.

Контакт: гр. Сандански, Паркова Зона
Тел: 00359 (0)746 / 30 608;
Моб: 00359 (0) 887 652 208
Деловодство: 00359 (0)7415 9997;
Факс: 00359 (0) 7420 1047
Email: [email protected]

Многопрофилна болница за активно лечение „Свети Врач“ ЕООД е разположена на спокойно и отдалечено от градския шум място, в обособената Парковата зона на гр.Сандански.

Мисия Многопрофилна Болница за активно лечение с териториален обхват, но и с перспектива за привличане на пациенти с остри заболявания от други райони и области на България (лечение на остри или обострени заболявания на Сърдечно-съдовата система).

В МБАЛ „Св. Врач“ ЕООД се осъществяват следните медицински и немедицински дейности:

 1. Осъществяване на болнично лечение
 2. Диагностика, лечение и наблюдение на болни, когато лечебната цел не може да бъде постигната в условията на извън болничната помощ
 3. Родилна помощ
 4. Рехабилитация
 5. Диагностика и консултации, поискани от лекар или стоматолог от други лечебни заведения
 6. Клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура съгласно действащото в страната законодателство
 7. Квалификационна, учебна и научна дейност
 8. Експертизи за временна нетрудоспособност
 9. Дейности по здравна промоция и профилактика, включително профилактични прегледи и имунизации
 10. Издаване на документи, свързани с дейността
 11. Насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, лабораторни и други видове изследвания
 12. Извършване на медицински дейности и манипулации под контрол и отговорност

Болничното лечение се осъществява в отделенията по различните медицински специалности. Подробности за начина за постъпване вижте в меню „Полезна информация“.

Изграден е единен стандарт за добра медицинска практика, както и система за контрол на качеството в областта на медицинската дейност, обслужването на пациентите и обучението на лекарите, сестрите и техническия персонал.

МБАЛ „Св. Врач“ ЕООД е многопрофилна болница за активно лечение и осигурява болнично лечение на пациентите по следните медицински специалности – Вътрешни болести, Кардиология, Неврология, Детски болести, Хирургия, Ортопедия и травматология, Очни болести, , Акушерство и гинекология.

МБАЛ „Св. Врач“ ЕООД разполага със 7 операционни зали. В болницата работи едно реанимационно отделение, в които екип от опитни реаниматори и анестезиолози се грижи денонощно за пациенти в тежко състояние.

Болницата разполага и с отделение по Хемодиализа с осем поста за хемодиализа.

През 2009 г. в болницата беше открита Ангиографска лаборатория за извършване на високоспециализирани инвазивни съдови изследвания и процедури като коронарография, балонни дилатации, имплантиране на стентове и вътресъдови протези и др.

МБАЛ „Свети врач” има договор за лечение по 94 клинични пътеки с НЗОК.

Контакт:
тел: 00359 (0)73 88 28 57
е-мейл: [email protected]

Специализирана болница за активно лечение по онкология „Свети Мина” ЕООД,  Благоевград е лечебно заведение  за болнична помощ съгласно ЗЛЗ. Собственик на капитала на дружеството е Община Благоевград – 100%.

МИСИЯТА на лечебното заведение е да осигурява качественна, достьпна стационарна и консултативна помощ, насочена кьм диагностика и активно лечение на онкологичните заболявания и преканцерози.

СБАЛО ”СВЕТИ МИНА” ЕООД е единственото лечебно заведение от такъв тип на територията на Благоевградска област. След освобождаване на районирането в диспансера се обслужват и пациенти от други области – предимно Кюстендилска област и по-малко от Пернишка и Софийска области.

В разработената  здравна политика се отделя голямо внимание на онкологичните заболявания, с оглед на тяхната социална значимост и нарастващия им брой през последните години. очертаващо се приоритетно развитие на профилактиката.

ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е СТРУКТУРИРАНО ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН:

1. Консултативно – диагностичен блок
А. Приемно – консултативни кабинети:

 • химиотерапевтичен кабинет
 • гинекологичен кабинет
 • хирургичен кабинет
 • радиологичен кабинет
 • кабинет по болката
 • ендоскопски кабинет

Б. Отделение по образна диагностика

 • ехографски кабинет
 • рентгенов кабинет с два поста
 • мамографски кабинет
 • компютър томограф

В. Медико – диагностична лаборатория:

 • клинична лаборатория

Г. Отделение по обща и  клинична патология

 • патологична лаборатория
 • секционна зала

Д. Регионален раков регистър / РРР/

 

2. Стационарен блок – 94 легла

А. Отделение по медицинска онкология- 38 легла,
Б. Отделение по лъчелечение –30 легла,
В. Хирургично отделение – 11 легла, в това  число Операционен блок – 2 операционни  маси
Г.Гинекологично отделение – 8легла
Д. Отделение по анастезиология и интензивно лечение – 7легла

3. Аптека

4. Административно – стопански блок

Числеността на персонала, с който лечебното заведение осъществява дейността си е 142 души, разпределен по категории, както следва:

 • Висш медицински персонал – 35
 • Висш не медицински персонал – 10
 • Медицински специалисти – 63
 • Друг персонал в здравеопазването – 34

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА
ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – БЛАГОЕВГРАД ЕООД

Контакт:
гр. Благоевград, ул.Цанко Церковски 4

Управител: д-р Петър Георгиев, тел: 00359 (0)73 884 210

Главна медицинска сестра: Надка Мишева, тел: 00359 (0)87 896 5978

Началник отделение: д-р Атанас Смилков, тел: 00359 (0)87 896 5914

СБАЛПФЗ – Благоевград ЕООД е специализирано лечебно заведение с предмет на дейност: активно издирване, диагностика, лечение и периодично наблюдение на болни от туберкулоза и хронични неспецифични белодробни заболявания.

Заведението е основна структурна и функционална единица, осъществяваща контрола на туберкулозата и животозастрашаващите неспецифични белодробни заболявания като ХОББ, хроничен бронхит, белодробен емфизем, бронхиална астма, пневмонии, бронхопневмонии, белодробни абсцеси и плеврални изливи.

Единствено в диспансера се извършва ранна ендоскопска и морфологична диагностика на белодробния карцином.

Лечението на туберкулозата се осъществява в съответствие с програмата DOTS и Националната програма за контрол на туберкулозата в България.

Болницата има сключен договор с НЗОК за лечение на пациенти с неспецифични белодробни заболявания по клинични пътеки:

Структура

Диагностично-консултативен блок

 • Приемно-консултативни кабинети
 • – Бронхологичен кабинет
 • – Функционално-диагностичен кабинет
 • – Кабинет за образна диагностика
 • – Рентгенов кабинет с фотолаборатория
 • Скринингово-флуорографно отделение с БЦЖ екип
 • Регистър за диспансерно болни
 • Регистратура
 • Медико-диагностични лаборатории:
 • – клинична лаборатория
 • – микробиологична лаборатория

Стационарен блок

Пневмологично Отделение

Осъществява лечение на остра и изострена белодробна патология: бронхиална астма – средно тежък и тежък пристъп ХОББ – всички форми – в екзацербация, вкл. дихателна недостатъчност; Пневмонии; Белодробен емфизем; Хроничен бронхит; Пневмосклероза – възпалителен тласък; Бронхиектазна болест; Кисти на белия дроб; Плеврити; Алвеоларни и париетоалвеоларни пневмопатии; Пневмокониози; Белодробен абсцес; Фибрози на белите дробове, след възпаление; Белодробна патология в съчетание с хронична застойна сърдечна недостатъчност; Белодробна колагеноза; Саркоидоза; Хронична белодробна сърдечна недостатъчност; Белодробни болести в съчетание с други заболявания на организма.

Фтизиатрично Отделение

Диагностицира и лекува туберкулозно болни от цялата Благоевградска област. Осъществява лечение на: Инфилтративно-пневмонична туберкулоза на белите дробове;.

Аптека

„СБР МАРИКОСТИНОВО“ ЕООД
с.Марикостиново

Контакт:

факс: 00359 (0)7426/23 41
тел.:   00359 (0)7426/2334 – регистратура
00359 (0)7426/2331 – дежурна мед. сестра
00359 (0)878/933370 – дежурна мед. сестра
http://sbr-marikostinovo.com
e-mail: [email protected]

„СБР Марикостиново“ ЕООД е лечебно заведение, специализирано за лечение на заболявания на опорно-двигателния апарат, периферната нервна система и гинекологични заболявания.
Основните фактори за лечение, рехабилитация и профилактика в това здравно заведение са  разнообразните хидротермални ресурси, които наред с лечебните калонаходища и климат, са незаменими лечебни, закалявящи и рекреактивни фактори.  Минералните извори и уникалното открито калонаходище са своебразно и ценно природно богатство, което се доближава до лечебните фактори в Хевис – Унгария и Пиещани – Словакия.

„СБР Марикостиново“ ЕООД е утвърдено високо специализирано лечебно заведение, в което се провежда първична и вторична физиопрофилактика, комплексно лечение и рехабилитация. В него има закрити плувни басейни, тангенторни вани, балнео и калолечебница. Извършват се всички видове процедури, свързани с профила на заболяването, посредством утвърдени методики за лечение. аи за масаж;

Лечение.

Заболявания на опорно-двигателния апарат: 
Дегенеративни:
– генерализирана остеоартроза;
– гонартроза;
– коксартроза;
– Морбус Бехтерев;
– остеопороза;
Травматични:
– дисторзио;
– луксацио;
– фрактури, синдром на Зудек;
– заболявания на опорно-двигателния апарат от пренапрежение;

Заболявания на периферната нервна система:
– цервико-брахиален радикулит;
– скаленус синдром;
– поясно-кръстцов радикулит;
– плексит;
– полирадикулит;
– дископатия;

Гинекологични заболявяния:
– тазова възпалителна болест;
– стерилитет;

Контакт: Национална спортна база „Цар Самуил”
Тел: 00359 (0) 878 10 41 41
e-mail: [email protected]
fasebook: https://www.facebook.com/pages/СБР-Петрич/713882351986031
www.sbrpetrich.com

Специализирана болница за рехабилитация Петрич е разположена на територията на Национална спортна база „Цар Самуил“ в гр.Петрич.

Болницата разполага с  39 стаи, всяка от които със собствен санитарен възел с баня, кабелна телевизия, климатик, Wi-Fi във всички общи части. В СБР Петрич има всички необходими условия за  лечение и рехабилитация, разполага с високоспециализиран медицински персонал и  медицинска апаратура.

СБР Петрич е специализирано лечебно заведение, както за лечение на различни видове заболявания, така и за релаксация и възстановяване.  Работи с  кал добивана от Варненското езеро с доказан медицински ефект, прилага лечение с луга, физиотерапия, електролечение, мануална терапия.

Специализирана Болница за рехабилитация – гр. Петрич има сключен договор със Здравна каса.

Предлага свободен платен прием за лечение, като броя и вида на процедурите се назначават след лекарски преглед от нашите специалисти.

Специализирана болница за рехабилитация – филиал Сандански

Контакт:
Гр.  Сандански
кв. „Смилово”
Тел: 00359 (0) 746 30834
Web site: http://www.rehabilitation.bg/bg-filiali-sandanski.php

Специализирана болница за рехабилитация – филиал Сандански се намира над парковата зона на града, в местност с уникален климат и хипертермални води.

Показания за лечение:

Неспецифични хронични и алергични заболявания на дихателната система:бронхит, астма, алергичен ринит, синузит, фарингит; състояния след пневмония, хронична обструктивна белодробна болест /ХОББ/;

Хронични ставни заболявания: болест на Бехтерев, спондилоартрози, следфрактурни състояния, ревматоиден артрит;

Заболявания на периферната нервна система: – невралгии, неврити, плексити; рехабилитация след инсулти.

Методи на лечение:

 • балнеолечение-минерален душ, минерални вани
 • физиотерапевтични процедури
 • медикаментозно-инхалаторно лечение
 • парафинотерапия
 • ЛФК
 • хидротерапия
 • луголечение
 • диетично хранене според заболяването

Специалисти:

 • физикална и рехабилитационна медицина
 • алергология
 • вътрешни болести
 • детски болести