От 17 октомври 2016 г. Клиничната болница  Щип, Македония и Регионалната лекарска колегия на Български лекарски съюз – Благоевград съвместно изпълняват проекта „Интегриране на европейските стандарти за здравеопазване и иновации по пътя за развитие на трансгранично сътрудничество здравен клъстер „, справка: CB 006.1.31.017 Проектът се финансира от Първата покана за участие в програма INTERREG – ИПП за трансгранична програма България-Македония 2014-2020.

Клинична болница Щип и Регионалната лекарска колегия на Български лекарски съюз – Благоевград, проведоха на 12-13 октомври 2017 г. двудневно събитие, озаглавено:

„Дни на отворените врати“

в община Щип, Република Македония. На събитието присъстваха 15 участници от Република България и 25 участници от Република Македония. В допълнение към панелните дискусии, посветени на привлекателни теми за здравето и здравните системи, ще бъдат посетени три болнични отделения като част от Клиничната болница „Щип“, частната клиника „Д-р Златко Стойменков“ и Факултета по медицина в Университета “ Гоце Делчев „Стип. По време на посещенията участниците ще имат възможност да следят конкретни клинични случаи и да обменят опит и най-добри практики.