Две обучения бяха проведени в рамките на проектa CBHealth, Реф.№: СВ006.1.31.017

От 17 октомври 2016 г. Клиничната болница Щип, Македония и Регионалната лекарска колегия на Български лекарски съюз, Благоевград, съвместно изпълняват проекта „Интегриране на европейските стандарти за здравеопазване и иновации по пътя за развитие на трансграничното сътрудничество“ здравен клъстер, справка: CB 006.1.31.017. Проектът се финансира от Първата покана на Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG – ИПП 2014-2020 и се изпълнява на територията на Източния планов регион Македония и област Благоевград ,

Регионалната лекарска колегия на Български лекарски съюз, Благоевград и Клиничната болница Щип проведоха първото двудневно обучение по програма „Укрепване на капацитета на младите медицински специалисти“ на 29-30 май 2017 г. в рамките на проект CBHealth в гр.Благоевград, България и второто обучение на „Програма за укрепване на капацитета на младите медицински специалисти“, се проведе на 27-28 юни 2017 г. в община Щип, Македония.

Двете обучения обхванаха атрактивни теми като:

 • Поведение „доктор-пациент“
 • Подходът на доктор-пациент,
 • Правни разпоредби, права и задължения на участниците в процеса на лечение в съответствие с европейското и българското законодателство
 • Степен на хармонизация на европейското и българското законодателство по отношение на македонското законодателство
 • няколко случая „Грешки в лечението“,
 • Етични аспекти на информираното съгласие – добри практики,
 • Кардиология и митове,
 • Изкуство в лечение на артериална хипертония в контекста на няколко клинични проучвания,
 • Реваскуларизация на катетър в IBS (въвеждане, индикации и иновативни пътища и методи),
 • Нестабилна ангина – митове и истини,
 • Инвазивна и терапевтична стратегия при пациент с ОХ със ST-гинекология,
 • Правна рамка за съдебни и извънсъдебни способи за разрешаване на спорове и конфликти,
 • Посредничество и клинично етично консултиране и
 • Други теми, които бяха представени и дискутирани пред всички заинтересовани страни за реализираните обучения.

Повече от седемдесет участници от двата региона на медицинския факултет, млади лекари, специалисти и други представители на здравния сектор взеха участие в обученията. Всички презентации от двете проведени обучения могат да бъдат намерени на интернет страницата на проекта www.cbhealth.eu.