• Новини за проекта
  • проектни събития

Уеб страницата е съфинансирана от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България-Македония
CCI No. 2014TC16I5CB006.

Съдържанието на публикацията е отговорност на Регионалната Лекарска Колегия на Български лекарски съюз – Благоевград и ИОЗ Клинична Болница Щип и по никакъв начин не отразява официалната позиция на Европейския съюз и Управляващия орган на Програмата.