Денеска беше ставен во употреба новиот апарат за анестезија со кој ќе може да се извршуваат повеќе операции.