ЈЗУ Клиничка Болница, Штип и РК на Бугарски Лекарски Сојуз, Благоевград во рамки на проектот „Интеграција на европските стандарди во здравството и иновативен пристап во насока за развој на прекуграничен кластер за здравство, Ref: СВ006.1.31.017, финансиран од ИНТЕРРЕГ – ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија – Македонија 2014-2020, од 12-13 октомври 2017 година спроведоа дводневен настан под наслов:

“Отворени Денови на Здравството”

во општина Штип, Р. Македонија. На настанот учество зедоа 15 учесници од Р. Бугарија и 25 учесници од Р. Македонија. Во рамки на настанот се спроведоа повеќе панел дискусии посветени на атрактивни теми за здравството и здравствените системи и се посетија три болнички одделенија во состав на ЈЗУ Клиничка Болница Штип, приватната поликлиника “Др. Златко Стојменов” и Факултетот за медицински науки при Универзитетот “Гоце Делчев” Штип. Во текот на посетите учесниците имаат можност да проследат специфични клинички случаи и за истите да разменат искуства и најдобри практики.