Приватна Здравствена Установа Прим. Д-р Самарџиски – Штип
Ординација по општа медицина, интерна медицина и биохемиска лабараторија

Адреса: Пиринска бр. 75-Б, 2000 Штип
00389 (0)32 395 143; 00389 (0)32 607 111
00389 (0)32 394 143
00389 (0)78 395 143
[email protected]
[email protected]
www.primdrsamardziski.mk

 ПЗУ “Прим. Д-р Самарџиски” – Штип, ординација по општа медицина, интерна медицина и биохемиска лабараторија, нуди:

 • ЕХО дијагностика на срце;
 • ЕКГ 24 – часовен холтер мониторинг;
 • Коронарен стрес тест (КСТ);
 • Доплер на крвни садови;
 • Трансфузиолошки прегледи;
 • Ултразвук на абдомен;
 • Ултразвук на тироидна жлездра;
 • Пулмологија;
 • Комплетни лабараториски испитувања.

Поликлиника од примарна и специјалистичко-консултативна здравствена заштита
ПЗУ Д-р Златко Стојменов

Адреса: Трст бр. 7, 2000 Штип
00389 (0)32 380 833
[email protected]
www.poliklinickicentar-stip.com.mk

Поликлиника од примарна и специјалистичко-консултативна здравствена заштита ПЗУ “Д-р Златко Стојменов” нуди диспанзерски услуги од примарна здравствена заштита, диспанзерски и дневно болнички услуги во склоп на специјалистичко консултативна дејност и услуги од биохемиска лабораторија.

Во состав на приватната здравствена установа работат четири амбуланти од општа дејност, биохемиска лабораторија,специјалистичка амбуланта, кабинет за ехокардиографија, кабинет за ергометрија и спирометрија.

Поликлиника од примарна и специјалистичко-консултативна здравствена заштита

ПЗУ Д-р Златко Стојменов нуди:

 • Општи прегледи, избор на матичен лекар;
 • Интрамускуларна, интравенска, инфузиона терапија, дневно-болнички услуги;
 • Домашна посета;
 • ЕКГ-превентивни прегледи и едукација;
 • Скрининг, лабараториски иследувања;
 • Специјалистичко-консултативни прегледи;
 • Ехо на абдоменални органи;
 • Колор доплер, ехокардиографија, кардиолошко-консултативни прегледи;
 • Гастроскопија со иследување на хранопровод и дванаесетпалачно црево;
 • Колоноскопија;
 • 24 часовен Холтер за крвен притисок.

ПЗУ Д-р Златко Стојменов има 17 вработени од кои: доктор специјалист интернист, доктори специјалисти по семејна медицина, доктори специјализанти на кардиологија, специјализант на вон болничка педијатрија, медицински сестри, биохемичари, лаборанти и технички персонал.

Преземи целосна база со контакти од сите здравствени установи во Берово на овој линк.
Преземи целосна база со контакти од сите здравствени установи во Чешиново-Облешево на овој линк.
Преземи целосна база со контакти од сите здравствени установи во Делчево на овој линк.
Преземи целосна база со контакти од сите здравствени установи во Кочани на овој линк.
Преземи целосна база со контакти од сите здравствени установи во Македонска каменица на овој линк.
Преземи целосна база со контакти од сите здравствени установи во Пехчево на овој линк.
Преземи целосна база со контакти од сите здравствени установи во Пробиштип на овој линк.
Преземи целосна база со контакти од сите здравствени установи во Штип на овој линк.
Преземи целосна база со контакти од сите здравствени установи во Виница на овој линк.
Преземи целосна база со контакти од сите здравствени установи во Зрновци на овој линк.