РK на Бугарски Лекарски Сојуз, Благоевград и ЈЗУ Клиничка Болница, Штип во рамки на проектот „Интеграција на европските стандарди во здравството и иновативен пристап во насока за развој на прекуграничен кластер за здравство, Ref: СВ006.1.31.017, финансиран од ИНТЕРРЕГ – ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија – Македонија 2014-2020 спроведе дводневен настан “Отворени Денови на Здравството” во Благоевград, Бугарија. На настанот учество зедоа 15 учесници од Македонија и 25 учесници од Бугарија. Освен панел дискусиите посветени на атрактивни теми за здравството и здравствените системи на двете држави се реализираше и посета во повеќе јавни и приватни здравствени институции како МБАЛ Благоевград, Медицински центар „Св. Иван Рилски” и СБАЛО „Св.Мина” Благоевград.

На настанот официјално се потпиша и Меморандумот за соработка и посветеност за основање на Прекуграничен кластер за здравство. Институции потписници на Меморандумот се РК Бугарски Лекарски Сојуз, ЈЗУ Клиничка Болница, САБЛО Свети Мина, МБАЛ Благоевград и Центарот за развој на Источен плански регион.

За повеќе информации посетете ја веб страната на проектот www.cbhealth.eu.