ЈЗУ Клиничка Болница, Штип и РК на Бугарски Лекарски Сојуз, Благоевград,  во рамки на проектот CBHealth Ref: СВ006.1.31.017, финансиран од ИНТЕРРЕГ – ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија-Македонија 2014-2020, nа 12 октомври 2017 година во рамки на дводневен настан “Отворени Денови на Здравството” оддржан во општина Штип на кој учество зедоа над четириесетина учесници претставници на здравствениот сектор од Источниот плански регион и регионот Благоевград и официјално се спроведе процесот на регистрација на Првиот Прекуграничен Кластер за Здравство.

Првиот Прекуграничен кластер за Здравство е вид на здружение на географски концентрирани установи и институции кои во иднина заедно ќе работат во правец на постигнување на заеднички цели, ќе работи во правец на зајакнување на соработката и идни вмрежувања со останати заинтересирани страни од областа на здравствениот сектор-јавни и приватни здравствени установи, регионални и локални власти, образовни институции, се со единствена цел да се создаде синергија и да се развијат идни заеднички проекти преку кои ќе се обезбедат поквалитетни услуги во здравствениот сектор. За подетални информации посетете ја веб страната на проектот www.cbhealth.eu.