Категорија: Вести за проектот

Хирургијата во Штип во последните четири децении, д-р Димче Паризов, раководител на РЕ Хируршки болести

Штипската хирургија има околу 80 годишна традиција.Таа традиција воглавно започнува со изградбата  на сегашната главна зграда на Болницата во далечната 1939 година.Тогаш за прв пат се создале вистински  услови  – просторни  и кадровски, соодветни за тој временски период  –   при што се извршувале интервенции карактеристични за тоа време. Сигурно и претходно се обавувале хируршки операции,посебно за време  на Балканските и Првата Светска Војна, за кои  нема званична евиденција, па од овде  започнувањето со работа на тогаш направената болница ,го сметам за почеток на хирургијата  во Штип.Од тогаш до денес голем број хирурзи и соодветен медицински и друг персонал работеле...

Read More

Онколошките заболувања се приближуваат до хроничните заболувања и не се повеќе „смртна казна“

„Онколошките заболувања се приближуваат до хроничните заболувања и не се повеќе „смртна казна“. – Ова го изјави заменикот – претседателот на Бугарскиот лекарски сојуз, проф. д-р Николај Габровски при отворањето на конференцијата „Иновации во онколошката терапија – парадигма на сегашноста“, која се одржа на 29.05.2019 година во Софија, Р.Бугарија. Професор Габровски истакна дека може да бидеме среќни со развојот на медицината, дека последните 10 до 15 години сме влегле во нова епоха на опременост и развој и промена на начинот на размислување. Во Европа 3,7 милиони се лица заболени од онколошки заболувања, од нив 1,9 милион се со смртен...

Read More

Лекари од Клиничка болница – Штип учесници на Четвртата научно – практична конференција на Бугарскиот лекарски сојуз

На Четвртата научно – практична конференција на Бугарскиот лекарски сојуз, организирана од страна на Подрачниот колегиум на Бугарската лекарска унија од Благоевград, д-р Ален Георгијев и д-р Павле Коцев учествуваа како претставници од ЈЗУ Клиничка болница – Штип. Главна тема на Форумот беше: „Управување со ризикот во медицинската пракса – компликации, пропусти, неадекватност“, а како подтеми беа одредени „Развојот на прописите во судската практика: случаи кои достигнуваат во судница“ , како и „Итност , Навременост, Достапност, Квалитет и Превенција за медицинските пропусти кај: Дијабетесот ,Миокардниот инфаркт , Мозочениот удар и заболувања. На Конференцијата беа презентирани новитетите од областа на...

Read More

Новини во физикална терапија во Клиничка болница Штип

После многу години, денес физикалната медицина во Клиничка болница -Штип доби 4 комплети на модерни повеќенаменски апарати, набавени со сопствени средства .Со еден апарат може да се третираат повеќе пациенти со ултразвук, дијадинамски струи, интерферентни струи и ТЕНС процедури во исто време.Со приемот на нов персонал ,  а сега и апарати, ќе се пружаат поквалитетни услуги за...

Read More