Категорија: Вести

Официјално формиран Првиот Прекуграничен Кластер за Здравство во рамки на проектот CBHealth Ref: СВ006.1.31.017

ЈЗУ Клиничка Болница, Штип и РК на Бугарски Лекарски Сојуз, Благоевград,  во рамки на проектот CBHealth Ref: СВ006.1.31.017, финансиран од ИНТЕРРЕГ – ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија-Македонија 2014-2020, nа 12 октомври 2017 година во рамки на дводневен настан “Отворени Денови на Здравството” оддржан во општина Штип на кој учество зедоа над четириесетина учесници претставници на здравствениот сектор од Источниот плански регион и регионот Благоевград и официјално се спроведе процесот на регистрација на Првиот Прекуграничен Кластер за Здравство. Првиот Прекуграничен кластер за Здравство е вид на здружение на географски концентрирани установи и институции кои во иднина заедно ќе работат...

Read More

Успешно реализиран настан “Отворени Денови на Здравството” во Штип, Македонија

ЈЗУ Клиничка Болница, Штип и РК на Бугарски Лекарски Сојуз, Благоевград во рамки на проектот „Интеграција на европските стандарди во здравството и иновативен пристап во насока за развој на прекуграничен кластер за здравство, Ref: СВ006.1.31.017, финансиран од ИНТЕРРЕГ – ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија – Македонија 2014-2020, од 12-13 октомври 2017 година спроведоа дводневен настан под наслов: “Отворени Денови на Здравството” во општина Штип, Р. Македонија. На настанот учество зедоа 15 учесници од Р. Бугарија и 25 учесници од Р. Македонија. Во рамки на настанот се спроведоа повеќе панел дискусии посветени на атрактивни теми за здравството и здравствените...

Read More

Потпишан Меморандум за соработка и посветеност за формирање на Прекуграничен кластер за здравство во рамки на настанот “Отворени Денови на Здравството” CBHealth Ref: СВ006.1.31.017

РK на Бугарски Лекарски Сојуз, Благоевград и ЈЗУ Клиничка Болница, Штип во рамки на проектот „Интеграција на европските стандарди во здравството и иновативен пристап во насока за развој на прекуграничен кластер за здравство, Ref: СВ006.1.31.017, финансиран од ИНТЕРРЕГ – ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија – Македонија 2014-2020 спроведе дводневен настан “Отворени Денови на Здравството” во Благоевград, Бугарија. На настанот учество зедоа 15 учесници од Македонија и 25 учесници од Бугарија. Освен панел дискусиите посветени на атрактивни теми за здравството и здравствените системи на двете држави се реализираше и посета во повеќе јавни и приватни здравствени институции како МБАЛ...

Read More

Во тек е изработка на Прекуграничен Здравствен Каталог, во рамки на проектот „Интеграција на европските стандарди во здравството и иновативен пристап во насока за развој на прекуграничен кластер за здравство” Ref: СВ006.1.31.017

ЈЗУ Клиничка Болница, Штип и РК на Бугарски Лекарски Сојуз, Благоевград од 17 октомври 2016 година започнаа со реализација на проектот „Интеграција на европските стандарди во здравството и иновативен пристап во насока за развој на прекуграничен кластер за здравство CBHealth Ref: СВ006.1.31.017. Проектот е финансиран од Првиот повик на ИНТЕРРЕГ – ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија – Македонија 2014-2020 и се спроведува на територија на Источниот плански регион и регионот Благоевград. Во рамки на проектот, во тек е изработка на Прекуграничен Здравствен Каталог, кој ќе даде детален преглед на здравствениот сектор и здравствените услуги во Источниот плански регион...

Read More

Спроведена дводневна обука во Штип за млади медицински специјалисти Ref: СВ006.1.31.017

Спроведена дводневна обука во Штип за млади медицински специјалисти Ref: СВ006.1.31.017 ЈЗУ Клиничка Болница, Штип, Македонија и РК на Бугарски Лекарски Сојуз, Благоевград, Бугарија од 17 октомври 2016 година започнаа со реализација на проектот „Интеграција на европските стандарди во здравството и иновативен пристап во насока за развој на прекуграничен кластер за здравство, Ref: СВ006.1.31.017. Проектот е финансиран од Првиот повик на ИНТЕРРЕГ – ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија – Македонија 2014-2020 и се спроведува на територија на Источен плански регион и регионот Благоевград, Бугарија. Од 27-28 јуни 2017 година се спроведе дводневна обука дел од “Програмата за јакнење...

Read More
  • 1
  • 2