Категорија: Настани за проектот

Успешно реализиран настан “Отворени Денови на Здравството” во Штип, Македонија CBHealth Ref: СВ006.1.31.017

Успешно реализиран настан “Отворени Денови на Здравството” во Штип, Македонија CBHealth Ref: СВ006.1.31.017 ЈЗУ Клиничка Болница, Штип и РК на Бугарски Лекарски Сојуз, Благоевград во рамки на проектот „Интеграција на европските стандарди во здравството и иновативен пристап во насока за развој на прекуграничен кластер за здравство, Ref: СВ006.1.31.017, финансиран од ИНТЕРРЕГ – ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија – Македонија 2014-2020, од 12-13 октомври 2017 година спроведоа дводневен настан под наслов: “Отворени Денови на Здравството” во општина Штип, Р. Македонија. На настанот учество зедоа 15 учесници од Р. Бугарија и 25 учесници од Р. Македонија. Во рамки на настанот...

Read More

Ќе се организира дводневен настан “Отворени Денови на Здравството”

Ќе се организира дводневен настан “Отворени Денови на Здравството” во рамки на проектот, “Интеграција на европските стандарди во здравството и иновативен пристап во насока за развој на прекуграничен кластер за здравство“СВ006.1.31.017, финансиран од ИНТЕРРЕГ ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Р. Бугарија и Р. Македонија No 2014TC16I5CB006-2015-1. Учеството на настанот е отворено за доктори, медицински специјалисти од јавни и приватни здравствени установи како и за останати заинтересирани страни. Во рамки на дводневниот настан ќе се изврши презентација на Стратегијата за основање на “Прекуграничен Кластер за Здравство” и ќе се оддржи Првото Генерално-Основачко Сообрание на Прекуграничниот Кластер за Здравство. Преку...

Read More

Ќе се организира дводневен настан “Отворени Денови на Здравството” во рамки на проектот CBHealth Ref: СВ006.1.31.017

Од 28-29 септември 2017 година, РК на Бугарски Лекарски Сојуз, Благоевград и ЈЗУ Клиничка Болница, Штип организираат дводневен настан под наслов “Отворени Денови на Здравството” во општина Благоевград, Бугарија. На настанот е предвидено учество да земат 15 учесници од Македонија и 25 учесници од Бугарија. Во рамки на настанот е предвидено да се спроведат повеќе панел дискусиите посветени на атрактивни теми од здравството како и дискусии и преглед на здравствените системи на двете држави. Во текот на дводневниот настан се предвидува и посета во повеќе јавни и приватни здравствени институции како МБАЛ Благоевград, Медицински центар „Св. Иван Рилски” и...

Read More

Во тек е основање на Прекуграничен Кластер за здравство Ref: СВ006.1.31.017

ЈЗУ Клиничка Болница, Штип и РК на Бугарски Лекарски Сојуз, Благоевград од 17 октомври 2016 година започнаа со реализација на проектот „Интеграција на европските стандарди во здравството и иновативен пристап во насока за развој на прекуграничен кластер за здравство, Ref: СВ006.1.31.017. Проектот е финансиран од Првиот повик на ИНТЕРРЕГ – ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија – Македонија 2014-2020. Во рамки на проектот е развиен концепт и алатки за основање на ПРЕКУГРАНИЧЕН КЛАСТЕР ЗА ЗДРАВСТВО и е изработена заедничка стратегија за воспоставување и развој на прекуграничниот кластер за здравство помеѓу Република Македонија и Република Бугарија со акционен план во...

Read More

Набавена е специјализирана медицинска опрема за Р.Е Уво, Нос и Грло при ЈЗУ Клиничка Болница во рамки на проектот „CBHealth” Ref: СВ006.1.31.017

Набавена е специјализирана медицинска опрема за Р.Е Уво, Нос и Грло при ЈЗУ Клиничка Болница во рамки на проектот „CBHealth” Ref: СВ006.1.31.017 ЈЗУ Клиничка Болница, Штип и РК на Бугарски Лекарски Сојуз, Благоевград од 17 октомври 2016 година започнаа со реализација на проектот „Интеграција на европските стандарди во здравството и иновативен пристап во насока за развој на прекуграничен кластер за здравство, Ref: СВ006.1.31.017. Проектот е финансиран од Првиот повик на ИНТЕРРЕГ – ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија – Македонија 2014-2020. Во рамки на проектот CBHealth за регионалното одделение за уво, нос и грло во рамки на ЈЗУ Клиничка...

Read More
  • 1
  • 2